skip to content

Nederlandse Register Bouwkundig Inspecteurs

Sinds 2018 zijn wij lid van het NRBI. De stichting wil marktpartijen zekerheid bieden over de kwaliteit en uitvoering van inspecties. Daarnaast wil zij er voor zorgen dat de kennis en kunde van de ingeschreven inspecteurs permanent actueel gehouden wordt. Geregistreerde inspecteurs mogen de titel Register Bouwkundig inspecteur voeren (RBI) en onderscheiden zich zo in de markt. Het NRBI bevordert de professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en zorgt dat bouwkundige inspecties en adviezen op een eenduidige en kwalitatieve wijze uitgevoerd worden.

 

 
Simke Kloostermanstraat 13 - 9286 EP Twijzel - Tel: 0511-543834 - mail@bove-bouwadvies.nl